My Bonnie Lies Over the Ocean

My bonnie lies over the ocean
My bonnie lies over the sea
My bonnie lies over the ocean
Oh, bring back my bonnie to me
Bring back, bring back
Oh, bring back my bonnie to me, to me
Bring back, bring back
Oh, bring back my bonnie to me