Trabalenguas

Pepe Piña pica papa. Pica papa Pepe Piña.

Pablito clavó un clavito. ¿Qué clase de clavo clavó Pablito?

Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal.